Aferin Forte Film Kaplı Tablet

Aferin forte film kaplı tablet ilacı grip, soğuk algınlığı ve buna bağlı baş ağrısı, boğaz ağrısı, aksırık, boğazda kaşıntı, nezle gibi belirtiler karşısında etkili bir ilaçtır. Ateş düşürücü özelliği vardır.

1. A-FERİN FORTE (Aferin Forte) nedir ve ne için kullanılır?

Her film kaplı tablet 650 mg parasetamol, 4 mg klorfeniramin maleat içerir. A-FERİN FORTE öksürük ve soğuk algınlığı preparatları grubuna dahildir.
A-FERİN FORTE sarı film kaplı, oblong, bikonveks, çift kenarlı, bir yüzünde “A-ferin” yazılı, diğer yüzü çentikli tablettir.

Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, baş ağrısı, adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, ateş, nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi durumlardakullanılır.
2. A-FERİN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler A-FERİN FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Etkin madde veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz)varsa
• Şiddetli karaciğeryada böbrek yetmezliğinizvarsa
• Son iki hafta içinde monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü (depresyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç)kullandıysanız
• Başka antihistaminik ilaç (soğuk algınlığı ve alerji ilaçları) veya başka ağrı kesici kullanıyorsanız

aferin forte

Aferin Forte’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanın

Eğer;
• Aneminiz (kansızlık) varsa
• Akciğer hastalığınız varsa
• Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa
• Parasetamol veya antihistaminik ilaç (alerji ilacı) içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
• Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.
• Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
• Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı)görülebilir.
• Epilepsiniz (sara) varsa
• Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)
• Yüksektansiyon
• Kalp damarhastalığı
• Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım
• Prostat hipertrofisi(büyümesi)

Hastalık belirtilerinizin düzelmemesi veya ateşinizin 3 günden daha uzun süre devam etmesi halinde doktorunuza danışınız.

Parasetamol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

yiyecek içecek

Aferin Forte – yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

St. John’s Wort (San Kantaron) kandaki parasetamol seviyesini azaltabilir, doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Hamilelikte Kullanım

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda A-FERİN FORTE kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır.
A-FERİN FORTE, hamilelikte doktor önerisi ile ve yarar/zarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği sürece, hamileliğin son üç aylık döneminde kullanımdan kaçınınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.

aferin forte

Emzirme Sırasında Kullanım

Aferin forte ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen bebek üzerindeki etkileri hakkında yeterli veri bulunmadığından, A-FERİN FORTE’u hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir.
A-FERİN FORTE kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

A-FERİN FORTE’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgilerA-FERİN FORTE®her dozunda 1 mmol (23 mg)dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-FERİN FORTE’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelinvb.)
• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramidgibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanıla bazı ilaçlar gibi)
• Antibiyotik olarak kullanılankloramfenikol
• Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyenilaçlar)
• Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan birilaç
• Domperidon (bulantı-kusma tedavisindekullanılır)
• Alkol
• Antidepresan, (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazıilaçlar)
• Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve anksiyete veya uyku düzensizliğine yardımcı ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlardakullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

nasıl kullanılır

3. A-FERİN FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaş ve üzerindeki hastalarda 6 saat ara ile 1 tablet önerilir.
Gereğinde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır. İlave olarak yaşlı hastaların, A-FERİN FORTE içeriğindeki klorfeniramin maleatın merkezi sinir sistemi etkilerine daha duyarlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle daha düşük dozlardakullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği:
Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer aferin forte etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERİN FORTE kullandıysanız

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.
Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Aferin forte kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

A-FERİN FORTE’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz aferin forte almayınız.
Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden aferin forte almaya devam ediniz

A-FERİN FORTE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı (aferin forte) doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

olası yan etkileri

4. Olası yan etkilernelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN FORTE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygınolmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çokseyrek: 10000 hastanın birinden azgörülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahminedilemiyor

Çok yaygın:
• Uyuşukluk, sedasyon (uykuhali)

Yaygın:

• Baş dönmesi, baş ağrısı, denge bozukluğu, uyku hali, uyarılma, iştahsızlık, anormal rüyalar, konsantrasyonbozukluğu
• Bulanıkgörme
• Bulantı, ağız kuruluğu, kusma, karın ağrısı,kabızlık
• Yorgunluk
• Üst solunum yolları enfeksiyonbelirtileri

Yaygın olmayan:

• Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritemamultiforme)
• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)
• Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinalkanama)

Seyrek:

• Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura). Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içindedeğildir.
• İştahsızlık
• El, ayak, yüz ve dudakların şişmesiyada özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anafilaktikşok)
• Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler(bronkospazm)
• İshal
• Karaciğerhasarı
• Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen derihastalığı)

Çok seyrek:

• Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması(agranülositoz)

Bilinmiyor:

• Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma(ensefalopati)
• Deri döküntüsü, kaşıntısı ve güneş ışığınahassasiyet
• Ruhsal çöküntü (depresyon), zihin karışıklığının eşlik ettiği bir tür ruhsal bozukluk (konfüzyonlupsikoz)
• Kulakçınlaması
• Çarpıntı, kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, düşüktansiyon
• Solunum yollarının (bronş) salgılarında koyulaşma, göğüstetıkanıklık
• Karaciğer iltihaplanması (hepatit)
• Kas çekilmesi, kas güçsüzlüğü ve anormalkoordinasyon
• İdraryapamama

Yan etkilerin raporlanması

Aferin Forte Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileriwww.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarakyada 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamışolacaksınız.

5. A-FERİN FORTE’un saklanması

A-FERİN FORTE’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajındasaklayınız.
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra A-FERİN FORTE’u kullanmayınız.Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz A-FERİN FORTE’u kullanmayınız.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir